Charlas en centros educativos

[

NOM ENTITAT: COMITÈ ÒSCAR ROMERO TARRAGONA
DADES DE CONTACTE Nom persona F. Xavier Rius
Telèfon 669 455 651
Horari atenció tot el dia
Correu @ cortgn@gmail.com
Web https://comitesromero.org/tarragona
XERRADA 1
TÍTOL Consum responsable
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ L’objectiu és sensibilitzar els alumnes sobre les conseqüències del consum que no respon a necessitats reals sinó a desitjos promoguts per la societat de consum: danys mediambientals, explotació laboral als països del 3er món, sobreexplotació de matèries primeres, etc.

Valor: El consum com element important per intentar canviar el món

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 2
TÍTOL Persones sense sostre
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ La xerrada pretén sensibilitzar els alumnes del impacte que ens produeix veure a les persones que viuen al carrer. Tractem els diversos motius que els porten a viure així. Comptem amb l’experiència de la fundació Arrels i de les actuacions que l’administració i fundacions de Tarragona desenvolupen atenent a aquestes persones.

Valor de la solidaritat

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 3
TÍTOL Experiències al tercer mon
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ L’objectiu és sensibilitzar els alumnes sobre les diferents formes de vida de la gent en països en vies de desenvolupament. Específicament de la gent jove, i de totes les mancances que ells experimenten en el seu dia a dia i que nosaltres des de el “primer mon” no arribem a valorar del tot.

Valor: La Educació com eina de transformació dels pobles i la societat.

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 4
TÍTOL Un altre món és possible?
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ L’objectiu és sensibilitzar els alumnes sobre les diferències abismals de condicions de vida entre els anomenats 1er i 3er mons. Una vegada som conscients de la manca de respecte pels drets humans bàsics que pateix la majoria de la població mundial, ens agrada el món on vivim? Podem canviar-lo? Com?

Valor: Proporcionar pistes per a un món global millor.

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 5
TÍTOL Globalització
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ La globalització ha canviat radicalment el nostre món. Des dels nostres costums i tradicions fins a la forma de produir, de treballar, de consumir, de gaudir,… En aquesta xerrada, s’introdueix el concepte de globalització i s’analitzen els efectes sobre les nostres vides i sobre el planeta en general.

Valor: Ser conscientes de viure en un món globalitzat i les conseqüències que comporta.

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 6
TÍTOL Migracions entre països
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ L’objectiu de la xerrada és que els alumnes prenguin consciència de les dificultats que li representa a l’emigrant haver d’abandonar obligatòriament  la seva residència per necessitats bàsiques de subsistència. Es posarà especial èmfasi en les causes bèliques, fam, persecucions, etc.

Valor: Tots els humans tenim els mateixos drets i cal respectar-los per tal de no tenir que migrar.

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta

 

XERRADA 7
TÍTOL Violació dels Drets Humans
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ La finalitat d’aquesta XERRADA és doble:

– Donar a conèixer els drets bàsics dels humans, d’acord amb la Declaració Universal de Drets Humans de l’Assemblea General de les Nacions Unides del 1948.

– Constatar el grau de violació que d’aquesta Declaració en fan les nacions.

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 8
TÍTOL Desigualtat econòmica i justícia social
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ En el present es dóna el fet que el 25% de la població acumula més del 75% de la riquesa mundial. Dins d’aquest grup, l’1 % més ric acumula més del 50% de la riquesa. Es a dir, hi ha una tendència a que els rics ho són cada vegada més, mentre que la majoria de la població mundial no té accés a una millora de les condicions econòmiques. Això comporta una gran injustícia social que es manifesta en multitud d’exemples.

Valor: prendre consciència de la manca de distribució equitativa de la riquesa i com certs col·lectius se’n benefien cada vegada més d’aquest fet.

REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta
XERRADA 9
TÍTOL Ètica en la política
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ No hi pot haver una bona política sense un sentit i un criteri ètic. L’ètica i la política són dos paraules que no estan gaire de moda i que en principi no interessen gaire els joves, i és per això que hem de saber diferenciar-les bé. Filosofia, Ètica i Política és normal que es combinin, però quan no es controlen prou bé o es manipulen maliciosament és quan no donen el resultat que caldria esperar d’una bona correlació sobretot de les dues darreres. Sabrem diferenciar l’ètica de la moral, i veurem com la política dels darrers anys s’ha allunyat massa de principis ètics bàsics i fundacionals de la mateixa democràcia.
REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta

 

  XERRADA 10
TÍTOL Àfrica, continent marginat
TIPUS Xerrada
DESCRIPCIÓ Es coneix Àfrica com el continent de la misèria, de la fam i de la guerra, i ens hem de preguntar per què han arribat a desenvolupar-se aquestes circumstàncies. Àfrica no és un únic continent sinó que són una munió de cultures i països molt diferents entre sí. El passat marcat pel colonialisme i el present arrel de les independències proclamades són imprescindibles per analitzar quin és el futur d’aquesta part tan important del planeta.
REQUISITS ESPAI Aula amb projector
PERSONES DESTINATÀRIES Jovent adolescent (dels 14 als 17 anys)
DURADA XERRADA 1 hora
NECESSITA MONITORATGE? Presència del tutor a la classe durant la xerrada
COST XERRADA Gratuïta

]